“คนไทยกับธุรกิจสมุนไพรใกล้ตัว”

zsfy ธุรกิจ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่โบราณ  พืชผักผลไม้มีอยู่มากมายในทุกภูมิภาค  แต่เมื่อพูดถึงธุรกิจแล้ว  ทุกคนกลับนึกถึงเรื่องการทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ หรือข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องสั่งซื้อมาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  มากกว่าธุรกิจทางด้านการเกษตร  และหนึ่งในธุรกิจทางการเกษตรที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจมากๆ คือ ธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะ Read more ““คนไทยกับธุรกิจสมุนไพรใกล้ตัว””