อลูมิเนียมลายไม้ยี่ห้อไหนดีสำคัญอย่างไร

เลือกอลูมิเนียมลายไม้ยี่ห้อไหนดี

เมื่ออลูมิเนียมลายไม้กลายเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีแนวโน้มความนิยมนี้จะต่อเนื่องไปอีกอย่างยาวนาน เนื่องจากอลูมิเนียมลายไม้มีความสวยงามโดดเด่นไม่แพ้ตามธรรมชาติ สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ซ้ำใหม่ได้ และมีราคาที่ไม่สูงมากอีกด้วย แตกต่างจากไม้ตามธรรมชาติที่แม้จะสวยงามแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานมากมาย เมื่อโดนแดดโดนฝนก็มีโอกาสที่จะผุกร่อน สีหลุดลอก หรือแตกเป็นเสี้ยนจนขาดความสวยงามได้ และยังหาได้ยากในปัจจุบันทำให้มีราคาค่อนข้างสูงมาก เกิดความจำเป็นที่จะต้องหาวัสดุอื่น ๆ มาใช้ทดแทน อย่างไรก็ดีเมื่ออลูมิเนียมลายราคาแพงไม้ได้รับความนิยมมาก ก็เริ่มมียี่ห้อและผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นการพิจารณาว่า

อลูมิเนียมลายไม้ยี่ห้อไหนดี มีกี่ประเภท

แม้ว่าอลูมิเนียมลายไม้จะมีมากมายหลายยี่ห้อ แต่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ยี่ห้อที่ผลิตในประเทศ และยี่ห้อที่ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้

  1. ยี่ห้ออลูมิเนียมลายไม้ที่ผลิตภายในประเทศ เมื่อความนิยมในอลูมิเนียมลายไม้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ผลิตภายในประเทศก็ได้เพิ่มเติมและพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมลายไม้ขึ้นมาเอง ซึ่งมีข้อดีคือรูปแบบที่ถูกออกแบบมาจะค่อนข้างเป็นที่นิยมของคนไทยอยู่แล้ว หรือหากต้องการปรับให้มีสีสันตามต้องการผู้ผลิตก็จะมีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้สนใจได้ทันที และหลายยี่ห้อจะได้รับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. อีกด้วย แต่เนื่องจากหากเทียบจากประสบการณ์ยี่ห้อที่ผลิตภายในประเทศก็อาจมีประสบการณ์น้อยกว่าต่างประเทศได้
  2. ยี่ห้ออลูมิเนียมลายไม้ที่ผลิตในต่างประเทศ เป็นอลูมิเนียมลายไม้ที่มีการนำเข้ามาจากโรงงานในต่างประเทศ ข้อดีของอลูมิเนียมที่มาจากต่างประเทศคือมีประสบการณ์ในการผลิตมาอย่างยาวนานหลายปี มักได้มาตรฐานในระดับสากล และมักมีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ล้ำหน้ากว่าผู้ผลิตในประเทศ อาทิเช่นลวดลายไม้ที่เสมือนจริงในแบบ 3 มิติ คือนอกเหนือจากรูปลักษณ์แล้วยังให้สัมผัสเสมือนไม้ตามธรรมชาติอีกด้วย แต่ก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่าอลูมิเนียมลายไม้ที่ผลิตในประเทศไทย เมื่อต้องการลวดลายเฉพาะก็อาจต้องเสียเวลานานกว่าจะผลิตและขนส่งเข้ามาในประเทศไทยนานมากอีกด้วย

เลือกอลูมิเนียมลายไม้ยังไง

  1. การใช้งานของอลูมิเนียมลายไม้คืองานส่วนใดของอาคาร เนื่องจากคุณภาพของอลูมิเนียมที่เลือกใช้งานควรสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้งานของอลูมิเนียมลวดลายไม้นั้น ๆ ด้วย ดังนั้นเพื่อให้สามารถเลือกยี่ห้อของอลูมิเนียมลายไม้ได้อย่างเหมาะสม ผู้ใช้งานต้องพิจารณาว่างานที่จะนำมาใช้นั้นเป็นงานภายในหรือภายนอกอาคาร เป็นงานที่ต้องการความสวยงามเสมือนไม้ตามธรรมชาติมากน้อยเพียงใด ขนาดหรือพื้นที่ของงานมากหรือน้อย เพื่อพิจารณาคุณภาพของยี่ห้ออลูมิเนียมลายไม้ได้เหมาะสม อยู่ภายในงบประมาณที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
  2. ระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งานก็ส่งผลต่อการเลือกซื้อยี่ห้อของอลูมิเนียมลายไม้โดยตรง เพราะแต่ละยี่ห้อก็ล้วนมีระยะเวลาในการจัดเตรียม และขนส่งมาให้ผู้ใช้งานแตกต่างกัน ยิ่งในกรณีที่เป็นอลูมิเนียมลายไม้ลวดลาย หรือคุณสมบัติพิเศษที่ต้องสั่งผลิตใหม่ก็ยิ่งต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ดังนั้นแม้ว่ายี่ห้อที่เลือกจะมีคุณภาพหรืองบประมาณตรงตามความต้องการก็ต้องพิจารณษช่วงเวลาในการทำงานเหล่านี้เอาไว้ด้วยว่าเหมาะสมกับงานที่ต้องการหรือไม่
  3. รูปแบบ สีสัน ขนาด หรือคุณสมบัติพิเศษของอลูมิเนียมลายไม้ที่ต้องการใช้งาน เป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีการผลิตในต่างประเทศค่อนข้างมีความทันสมัยกว่าผู้ผลิตในประเทศ ดังนั้นหากผู้ใช้งานต้องการอลูมิเนียมลายไม้ที่มีความโดดเด่น มีรูปลักษณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใครก็อาจต้องพิจารณาเลือกยี่ห้อของอลูมิเนียมลายไม้ที่ผลิตจากต่างประเทศแม้ว่าอาจจะมีราคาสูง หรือต้องรอสินค้านานกว่าเดิมก็ตาม

การนำอลูมิเนียมลายไม้มาใช้งาน

การนำมาใช้งานนั้นก็ล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป การพิจารณาแค่เพียงงบประมาณเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพ และรูปแบบการใช้งานได้ตรงตามการใช้งานได้อย่างแท้จริง แต่ควรพิจารณาที่รูปแบบการใช้งานที่ต้องการ ระยะเวลาการทำงาน และรายละเอียดการทำงานของผู้ให้บริการเป็นสำคัญด้วย หรือหากผู้สนใจยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ขอแนะนำให้ลองสอบถามที่ บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทชั้นนำที่พร้อมแนะนำรายละเอียดต่าง ๆ ของอลูมิเนียมลายไม้ทุก ๆ ยี่ห้ออย่างละเอียด เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเลือกยี่ห้อของอลูมิเนียมลายไม้ของผู้สนใจ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเลือกใช้ที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเลือกยี่ห้อของอลูมิเนียมลายไม้ได้แล้ว ก็และด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน มีทีมงานที่มากประสบการณ์และมีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ ลูกค้าหรือผู้สนใจทุก ๆ คนจะต้องได้รับคำแนะนำ การบริการ และวัสดุอลูมิเนียมลายไม้ที่ตรงตามความต้องการได้อย่างแท้จริง พร้อมบริการหลังการขายที่จะสร้างความคุ้มค่าจนเกิดความประทับใจได้อย่างแน่นอน

%d bloggers like this: